سرباره كنورتور:

سرباره دامپ شده كوره هاي كنورتور مجتمع مس سرچشمه و ذوب خاتون آباد است كه عيار مس آن حدود 1 تا 4 درصد مي باشد.

 

Sarcheshmeh Converter Slag

PCT 21-26 SiO2
" 37-41 Fe
" 2-4 Cu
" 17-20 Fe3O4
PPM 20> Ag
" 0.1> Au

 

 

 

 

 

 

Khatoon Abad Converter Slag

PCT 15-25 SiO2
" 42-49 Fe
" 1-4 Cu
" 20-30 Fe3O4
PPM 20> Ag
PPM 0.1> Au

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه