ميانگين وزن بشكه موليبدن (Kg) ميانگين وزن پالت مفتول (Kg) هر كيلو مفتول (ريال) هر كيلو كاتد (ريال) تاريخ عرضه
18 47.5   338043 97/01/20
18 47.5   284170 97/01/29
18 47.5   287343 97/02/09
18 47.5 291605 282457 97/02/16
18 47.5 291605 282457 97/02/23
18 47.5 295222 285982 97/02/30

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه