ميانگين وزن بشكه موليبدن (kg) ميانگين وزن پالت مفتول (kg) هر كيلو مفتول (ريال) هر كيلو كاتد (ريال) تاريخ عرضه
17.8 49 232047 223122 95/10/12
17.8 49 225548 216960 95/10/19
17.8 49 232125 223485 95/10/26
17.8 49 231774 223238 95/11/03
17.8 49 231768 223370 95/11/10
17.8 49 231083 222691 95/11/24
17.8 49 234247 228917 95/12/01
17.8 49 259163 224451 95/12/09
17.8 49 231565 223324 95/12/15

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه