ميانگين وزن بشكه موليبدن (Kg) ميانگين وزن پالت مفتول (Kg) هر كيلو مفتول (ريال) هر كيلو كاتد (ريال) تاريخ عرضه
17.8 52 224423 216219 96/01/21
17.8 52 220818 212617 96/01/27
17.8 52 216742 208561 96/02/03
17.8 52 218887 210702 96/02/10
17.8 52 217880 209664 96/02/17
17.8 52 213646 205450 96/02/24
17.8 52 215632 207433 96/02/31
17.8 52 218341 210182 96/03/07

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه