ميانگين وزن بشكه موليبدن (Kg) ميانگين وزن پالت مفتول (Kg) ميانگين قيمت فروخته شده هركيلو مفتول (ريال) قيمت پايه هر كيلو مفتول (ريال) ميانگين قيمت فروخته شده هركيلو كاتد (ريال) قيمت پايه هر كيلو كاتد (ريال) تاريخ عرضه
18 47.5       338043 97/01/20
18 47.5       284170 97/01/29
18 47.5       287343 97/02/09
18 47.5   291605   282457 97/02/16
18 47.5   291605   282457 97/02/23
18 47.5 324744 295222 314580 285982 97/02/30
18 47.5 327220 297473 317056 288233 97/03/06
18 47.5 325369 295790 315205 286550 97/03/14
18 47.5 340143 309221 329937 299943 97/03/20
18 47.5 344443 313130 303864 303835 97/03/28
18 47.5 329943 299949 319673 290612 97/04/03
18 47.5 323602 294184 313308 284826 97/04/10
18 47.5 314316 285742 30398 276350 97/04/17
18 47.5 305899 278090 295485 268623 97/04/24
18 47.5 300819 273472 290317 263925 97/04/31
18 47.5 308894 281736 298232 271120 97/0514

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه