كاتد توليدي در پالايشگاه به واحد ريخته‫گري ها ارسال مي‫گردد. اين واحد از دو بخش ريخته‫گري پيوسته و نيمه پيوسته تشكيل شده است. محصول بخش ريخته‫گري پيوسته، مفتول هشت ميليمتري است كه بر اساس استانداردهاي ASTM-B49 و ASTM-B193 و ASTM-B115 توليد مي‫شود. در ريخته گري پيوسته، مفتول هشت ميليمتري پس از بسته بندي به شكل كويل با وزن تقريبي 5 تن در مي‫آيد. 

Copper Wire Rod :

PPM 7> Fe PPM 1> Sn PCT 99.994 Cu
" 0.4> Mn " 1.2> Si PPM 1> P
" 5> As " 0.6> Bi " 15> S
" 1> Cr " 9> Ag " 1.3> Te
" 3> Zn " 5> Ni " 0.7> Se
" 4> Sb " 2> Co " 0.3> Cd
            " 3> Pb

 

 

 

 

 

 

Coil Inner Diameter : 1000 mm

Coil Outer Diameter : 1800 mm

Diameter: 8 +/- 0.38 mm

Weight of Each Coil:Abt 5.00 Mt

Pallet's Dimensions:170 x 175 Cm2

Standard: ASTM B49

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه