Sulphuric Acid

ppm 0.3> Cu % Approx. 98 Acid Concentration
" 0.1> Ni ppm 125 Ash Content
" 0.2> Cd ppm 9 Fe
" 0.1> Pb " 48 SO2
" 0.37 As2O3 " 0.27 As
      " 0.1 Zn
      " Nil Cl

 

 

 

 

 

 

                                    فرآیند فروش داخلی اسیدسولفوریک     

قیمت فروش فعلی اسیدسولفوریک: به ازای هرکیلوگرم 4000 ریال به اضافه 9% مالیات ارزش افزوده میباشد.

به  اطلاع می رساند جهت خرید اسید سولفوریک از شرکت ملی صنایع مس ایران لازم است موارد ذیل رعایت گردد :1- در صورتیکه درخواست کننده شخص حقوقی باشد درخواستی در سربرگ شرکت تهیه گردد که عنوان آن بنام آقای مهندس باباسالاری مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایران باشد، سپس شرح مختصری از زمینه فعالیت شرکت، کاربرد اسید سولفوریک و تناژ مورد درخواست ذکر شود (به علت محدودیت مخازن اسید تناژ مورد درخواست بایستی متناسب با توان حمل در مدت 10 روز از تاریخ صدور حواله باشد) سپس تعهدنامه زیر در متن نامه قید گردد:

بدینوسیله تعهد می نماید کل تناژ درخواستی فوق ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور حواله توسط این شرکت حمل گردد در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم حمل به عهده این شرکت میباشد. (عواقب شامل خاتمه حواله و عدم فروش مجدد اسید به آن شرکت می باشد) سپس در پایان درخواست موارد ذیل در متن نامه ذکر شود:
کد اقتصادی و شناسه ملی
آدرس و کدپستی دقیق دفتر مرکزی
شماره تلفن ثابت و شماره فکس
شماره موبایل با ذکر نام و سمت شخص
2- اگر درخواست کننده شخص حقیقی باشد درخواستی تهیه گردد که عنوان آن بنام آقای مهندس باباسالاری مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایران باشد، سپس شرح مختصری از زمینه فعالیت شخص، کاربرد اسید سولفوریک و تناژ مورد درخواست ذکر شود (به علت محدودیت مخازن اسید تناژ مورد درخواست باید متناسب با توان حمل در مدت 10 روز از تاریخ صدور حواله باشد) سپس تعهد زیر در متن نامه قید گردد:
بدینوسیله تعهد می نماید کل تناژ درخواستی فوق در مدت 10 روز از تاریخ صدور حواله توسط اینجانب حمل گردد در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم حمل به عهده اینجانب می باشد. (عواقب شامل خاتمه حواله و عدم فروش مجدد اسید به آن شخص می باشد) سپس در پایان درخواست موارد ذیل در متن نامه ذکر شود:
کد ملی شخص
آدرس و کدپستی دقیق محل سکونت
شماره تلفن ثابت و شماره فکس
شماره موبایل با ذکر نام شخص
3- نامه فوق به یکی از روشهای ذیل به امور فروش شرکت ملی صنایع مس ایران ارسال شود:
الف- از طریق آدرس ایمیل rahmanpour@nicico.com  ارسال و از شماره تلفن 02182138050 تائیدیه دریافت گردد.
ب- از طریق شماره 02188729011 داخلی 320 فکس شود و از شماره تلفن 02182138050 تائیدیه دریافت گردد.
ج- از طریق شماره 02188102822 فکس شود و از شماره تلفن 02182138231 تائیدیه دریافت گردد.
در صورتیکه ارسال کننده، شخص حقیقی باشد علاوه برنامه فوق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بطور واضح ارسال شود.
4- مورد فوق (شماره 3) پس از ارسال به امور فروش، به امور مالی شرکت ملی صنایع مس ایران نيز از طریق شماره 02188102427 فکس يا از طريق ايميل hgholipoor@nicico.com ارسال گردد و از شماره تلفن 02182138273 یا 02182138226 تائیدیه  و همچنین شناسه پرداخت و شماره شبا جهت واریز وجه اسید دریافت گردد.
5- پس از دریافت شناسه پرداخت و شماره حساب از امور مالی با شماره تلفن 02182138050 تماس حاصل گردد و بعد از اطلاع از مبلغ دقیق، وجه واریز گردد.
توجه: واريز  وجه الزاماً با شناسه پرداخت اخذ شده از امور مالي انجام شود در غيراينصورت بطوراتوماتيك وجه به حساب پرداخت كننده عودت مي گردد و ادامه روند امكان پذير نخواهد بود.
6- پس از واریز مبلغ با شماره تلفن 02182138050 تماس حاصل گردد و شماره حواله دریافت گردد.
7- پس از دریافت شماره حواله با شماره تلفن 03434303990 (واحد هماهنگی فروش مجتمع مس سرچشمه) تماس گرفته شود و از طریق شماره فکس 03434303991 مشخصات شرکت باربری و شماره حواله اعلام گردد.
8- در مرحله پایانی پس از تماس با واحد هماهنگی فروش مجتمع مس سرچشمه کامیون جهت حمل اسید به مجتمع مس سرچشمه یا مجتمع مس شهربابک ارسال شود.

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه