محصولاتي كه در بازار داخل عرضه مي شوند به شرح جدول زير مي باشد:

رديف نام كالا حداقل تناژ قابل خريد محل توليد
1 مفتول مسي 8 ميليمتري 20 مجتمع مس سرچشمه
2 مس كاتد 20 مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابك (خاتون آباد و ميدوك)
3 سولفور موليبدن 10 مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس سونگون 
4 كنسانتره فلزات گرانبها 3 مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس شهربابك (خاتون آباد)
5 سرباره ريورب 100 مجتمع مس سرچشمه
6 سرباره گرانوله 100 مجتمع مس شهربابك (خاتون آباد)

 

  •    كالاهاي مذکور هر هفته روزهای يکشنبه در بورس کالا عرضه می‌گردد و اطلاعات فروش شامل تناژ عرضه و قيمت پايه در روز قبل از عرضه در سايت شرکت بورس کالا به آدرس www.ime.co.ir قابل مشاهده می‌باشد.
  •    شرايط فروش محصولات اين شرکت برای مصرف در بازار داخل به شرح ذيل می‌باشد:
    •  خريداران بايد دارای پروانه بهره‌برداری مرتبط بوده و مجوز خريد در بورس کالا را نيز اخذ کرده باشند.
    •  فروش به دو صورت نقدی و اعتبار اسنادی سه ماهه صورت می‌پذيرد.
    • تحويل کالا به صورت EX-WORKو در مجتمع‌های زيرمجموعه شرکت ملّی صنايع مس ايران صورت می‌پذيرد.
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه