ما معتقديم كه تنها راه رشد و توسعه صنعت مس حمايت و پشتيباني از مشتريان است كه شريك اصلي ما در پيشبرد اهداف شركت مي باشند. به همين دليل حمايت از مشتريان رسالت اصلي شركت ملي صنايع مس ايران مي باشد.

به همين منظور امور فروش شركت ملي صنايع مس ايران فعاليتهاي زير را در اين راستا انجام مي دهد:

-          رسيدگي به شكايات كتبي

-          انعكاس موارد مطروحه به واحدهاي مرتبط درون شركت

-          هماهنگي با خط توليد مجتمع ها جهت رفع نواقص و كاستيهاي اعلام شده از سوي مشتريان

-          پيش بيني و مشاوره جهت بهبود توليد محصولات

-          نظارت دقيق بر نحوه بارگيري  و تحويل محموله ها 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه